Duurzame energie is vooral afkomstig van wind en zon. Maar het aanbod van wind en zon vertoont pieken en dalen, soms is er meer dan we nodig hebben en soms minder. In een duurzame energievoorziening zijn er daarom systemen nodig om energie op te slaan. Die kunnen variëren van een kleine batterij in huis tot een buurtbatterij zo groot als een zeecontainer. Vooral grote systemen kunnen bij een ongeval gevolgen hebben voor de omgeving.
 

Energieopslagsystemen en veiligheid

Op dit moment gebruiken de meeste energieopslagsystemen lithium-ion batterijen. Bij deze batterijen kan een ongeval tot brand, een explosie of een giftige gaswolk leiden, waarbij slachtoffers kunnen vallen. Hoewel de kans op slachtoffers klein is, vraagt veilige plaatsing van deze energiesystemen om maatregelen, bijvoorbeeld het houden van afstand.

Aanpak plaatsing energiesystemen

Er is nu geen landelijke beleid om energieopslagsystemen veilig te plaatsen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) raadt het verantwoordelijke ministerie (Infrastructuur en Waterstaat) aan beleid te ontwikkelen. Op basis van de grootte van de systemen en de mogelijke ongevallen zouden minimale afstanden tussen energieopslagsystemen en andere gebouwen in acht genomen kunnen worden. Het RIVM gaat een rekenvoorschrift maken om deze afstanden te kunnen bepalen.