Op deze website voor professionals en geïnteresseerde burgers staan signalen over ge­zond­heids­risico's en -kansen die het gevolg zijn van fysieke omgevingsfactoren. Voorbeelden van fysieke omgevingsfactoren zijn geluid, straling en luchtkwaliteit. Het doel van het project achter deze website is om kansen en risico's vanuit de leefomgeving zo vroeg mogelijk in kaart te brengen.

Opdrachtgever

De website is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkeld binnen het kader van het project Signalering Milieu, Gezondheid en Veiligheid.

Samenwerking

De informatie op deze site komt tot stand in afstemming met experts, voornamelijk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor inhoudelijke informatie over de risico's verwijzen we door naar onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Doelgroep

De site is bestemd voor geïnteresseerde  burgers en professionals van GGD-enGemeentelijke Gezondheidsdiensten, ministeries, provincies, gemeenten en andere kennisinstituten.

Fotomateriaal

Een groot deel van het fotomateriaal is afkomstig van de Beeldbank van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Mediatheek Rijksoverheid. Tenzij anders vermeld is overig beeldmateriaal privé eigendom.

Redactie

Het RIVM verzorgt de eindredactie van de website.

Nieuwe signalen

Als u nieuwe signalen heeft zouden we graag op de hoogte gebracht worden.

Opmerkingen

Als u over de website opmerkingen of vragen heeft, horen wij dit graag. U kunt ons bereiken via het contactformulier en per e-mail.

Contact

E-mail: signalenleefomgeving@rivm.nl