Een verkenning van de effecten van extreem weer op milieugezondheid en veiligheid in het kader van het project Signalering milieugezondheidsrisico's.