Perspectieven - methodiek

Om zicht te krijgen op de verschillende effecten van deze maatschappelijke trends op milieugezondheid en veiligheid, zijn vijf perspectieven op milieugezondheid (en veiligheid) ontwikkeld.
Naast het feit dat milieugezondheid (en veiligheid) een breed spectrum aan onderwerpen omvat, is het namelijk typerend dat ook op verschillende manieren naar deze onderwerpen gekeken kan worden en ook verschillend wordt nagedacht over wat passend beleid is binnen deze perspectieven.

Deze vijf perspectieven vertegenwoordigen ieder een eigen zichtwijze op wat het meest essentieel is als het gaat om milieugezondheid en veiligheid en de daaraan gerelateerde doelstellingen.
De
 perspectieven zijn ondersteunend bij het redeneren over de implicaties van ontwikkelingen.

Het formuleren van perspectieven op de toekomst is al vaker gedaan. Bij het Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)) maakte men voor de Natuurverkenning gebruik van een aantal verschillende perspectieven. En ook bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) heeft men, geïnspireerd door het PBL, vier perspectieven op volksgezondheid ontwikkeld.