Hoewel de omwonenden van landbouwpercelen gemiddeld niet meer (aantal) gezondheidsproblemen hebben, valt wel op dat sommige aandoeningen significant vaker voorkomen dan gemiddeld in niet-stedelijke gebieden in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en het Nivel.

Specifieker onderzoek is nodig om meer te weten te komen over de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden. Als daartoe wordt overgegaan dan adviseren de onderzoekers om de blootstelling aan specifieke bestrijdingsmiddelen gedetailleerd in kaart te brengen. Centraal in dat onderzoek zouden dan kunnen staan COPD en andere gezondheidsproblemen die in de wetenschappelijke literatuur regelmatig naar voren komen, zoals leukemie, de ziekte van Parkinson en cognitieve effecten. Daarvoor is dan ook meer informatie nodig over individuele factoren die invloed hebben op de gezondheid, zoals leefstijl.

De Gezondheidsraad gaat het kabinet adviseren welk vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd.

Lees meer  . . . .