moestuinen in de stad op dakterras

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een online Klimaat en Gezondheid Magazine gepubliceerd. Hierin staat met welke kennis en adviezen het RIVM bijdraagt aan oplossingen voor gezondheid in relatie tot het veranderende klimaat. Op lokaal, regionaal, nationaal én internationaal niveau.

Lees in het RIVM magazine Klimaat en Gezondheid onder andere over de: Internationale aanpak gezondheidsgevolgen van klimaatverandering; Zwolle maakt straten groener; maatschappelijke aandacht windturbines en gezondheid.