Foto van een energiecentrale waar steenkool en biomassa worden gebruikt.

Deze maand bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit over de rol van biomassa in de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie in 2050. De kern van het advies is dat we moeten streven naar een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biogrondstoffen. Het gebruik van biomassa voor energieopwekking valt hier niet onder. Dit wordt gezien als een laagwaardige toepassing, waarvoor een alternatief is. Daarom is het advies dat het moet worden afgebouwd.

Lees meer in het advies Biomassa in balans.