Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat bestaande woningen en andere gebouwen geschikt worden gemaakt voor het gebruik van duurzame energiebronnen. De benodigde aanpassingen kunnen onbedoeld een nadelige invloed hebben op de gezondheid. Door gezondheid vanaf het begin mee te nemen in de plannen kunnen de ongunstige effecten beperkt worden.

Lees meer in het advies Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving dat vandaag is gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad.