pas aangelegde dijk

Stoffen uit thermische gereinigde grond (TGG) in de zeedijk in Perkpolder vormen geen risico’s voor de gezondheid van omwonenden. Wel zijn in de omgeving stoffen aangetroffen die niet afkomstig zijn uit de dijk, maar wel een risico kunnen geven voor mens of milieu. Lees verder