haardvuur

Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat houtrook leidt tot gezondheidsklachten. Inademen van houtrook kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik. Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor aantasting van de longfunctie. Dat concluderen onderzoekers van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), TNO, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam en Universiteit Utrecht. De onderzoeksresultaten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden.

Lees verder