Het is niet aangetoond en niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden, al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. De Gezondheidsraad adviseert de blootstelling te monitoren en meer onderzoek te doen.

Lees meer in het advies 5G en gezondheid dat vandaag is gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad.