Laagfrequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven. De natuur en de mens produceren ze. Denk aan golven, wind, huishoudelijke apparaten en de industrie. De laatste jaren is er meer aandacht voor de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid. Maar er is ook nog veel onduidelijk over de oorzaken en gevolgen. In opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een oriënterende studie uitgevoerd: is de hoeveelheid laagfrequent geluid de afgelopen decennia toegenomen? Lees meer...