schoorstenen van fabriek in avondlucht

Uit een deel van het rookgas dat afvalverbrandingsinstallaties uitstoten, winnen een aantal  Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties kooldioxide (CO2). Dit gewonnen CO2 wordt hergebruikt om de plantengroei in de glastuinbouw te stimuleren. Omdat in het verbrande afval ook PFAS zitten, heeft Rijkswaterstaat aan het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gevraagd of PFAS nog in het gewonnen CO2 kunnen voorkomen. Na bestudering van gepubliceerde laboratoriumexperimenten en kleinschalige, in de literatuur beschreven metingen, wordt verwacht dat PFAS in beperkte mate in de rookgassen aanwezig zijn. Door de stappen die na de reiniging van het rookgas worden genomen om CO2 uit de rookgassen te winnen, verwacht het RIVM dat deze PFAS grotendeels worden verwijderd. Omdat de gewonnen CO2 wordt gebruikt bij productie van voedselgewassen, raadt het RIVM aan om een vinger aan de pols te houden en de aanwezigheid van PFAS te meten in zowel rookgas als gewonnen CO2. 

Lees meer