Brug bij ondergaande zon

Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben effect. Gemiddeld leven we in Nederland door deze maatregelen 3,5 maand langer in 2030. Het doel is een gezondheidswinst van 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Met de huidige maatregelen komt Nederland in de buurt van dat doel. Nog meer gezondheidswinst is mogelijk als verdergaande maatregelen op het gebied van klimaat en stikstof worden genomen. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar de voortgang van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Lees verder