wals egaliseert asfalt

In een circulaire economie worden bouwmaterialen langer en op nieuwe manieren hergebruikt. Dat is duurzaam, maar in bouwmaterialen kunnen vervuilende stoffen zitten  zoals  metalen. Om te voorkomen dat deze in de bodem terechtkomen zijn er kritische emissiewaarden. Dat is de maximale hoeveelheid van een vervuilende stof die in het milieu terecht mag komen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) beschrijft in dit onderzoek hoe deze waarden tot stand zijn gekomen. Ook verkent het RIVM hoe nieuwe toepassingen en eigenschappen van het materiaal deze waarden beïnvloeden.

Hergebruik van bouwmaterialen

Nederland werkt aan een circulaire economie in 2050. Dat betekent dat er zo min mogelijk afvalstoffen zijn en zo veel mogelijk producten en materialen worden hergebruikt. Bouwmaterialen worden dan langer en op nieuwe manieren gebruikt. 
Bijvoorbeeld puin als verharding onder wegen. Om te voorkomen dat dit schadelijke effecten heeft op bodem en grondwater, zijn er in het verleden kritische emissiewaarden vastgesteld. 

Het RIVM beschrijft in dit onderzoek de manier waarop de kritische emissiewaarden van bouwmaterialen destijds zijn bepaald. Daarmee is de kennis over deze methode weer actueel. Zo kan het RIVM het ministerie goed adviseren over oude en nieuwe emissiewaarden.  

Nieuwe materialen en toepassingen

De kritische emissiewaarden gaan uit van een standaard gebruik. Door nieuwe toepassingen kunnen effecten op het milieu worden over- of onderschat. Daarom onderzocht het RIVM de invloed van verschillende scenario’s op kritische emissiewaarden. Uitgebreider onderzoek hiernaar wordt in 2024 afgerond.  

Voorstellen voor nieuw onderzoek 

Het RIVM doet in dit rapport ook voorstellen voor nieuw onderzoek. Bijvoorbeeld naar de manier waarop het bouwmateriaal wordt gebruikt. Een ander idee is om aparte emissiewaarden te bepalen voor de meest gebruikte bouwstoffen. Verder kan het zinvol zijn het effect van een stof te onderzoeken over een langere periode dan de honderd jaar die nu gebruikelijk is.  

Basis voor Besluit Bodemkwaliteit

Kritische emissiewaarden vormen de basis van de normen in het Besluit Bodemkwaliteit. Bouwmaterialen moeten aan deze normen voldoen voordat ze op de bodem (her)gebruikt mogen worden.
 

Bron: RIVM.nl