Landschap met meer en bomen

Op 14 maart publiceert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kaarten die laten zien wat het gezondheidseffect is van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze interactieve kaarten laten per gemeente zien hoeveel gezondheidswinst dat oplevert, uitgedrukt in aantal maanden. Twee andere instrumenten die het RIVM publiceert geven inzicht in de lokale uitstoot en concentraties van luchtvervuilende stoffen en maken het mogelijk om het effect van lokale maatregelen in kaart brengen. Het RIVM maakte deze instrumenten in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA).  Lees verder