kinderen in waterspeeltuin

Het klimaat verandert. Dit heeft nu al effecten op de gezondheid van mensen in Nederland. Het is dus belangrijk om nu al acties te nemen om Nederland(ers) voor te bereiden op klimaatverandering en om gezondheidseffecten te verkleinen. Maar zonder kennis over de gezondheidseffecten van klimaatverandering kunnen overheden niet de juiste maatregelen treffen. Daarom heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een overzicht gemaakt van ontbrekende kennis van gezondheidseffecten van klimaatverandering. Lees verder