Gewassen uit moestuinen die verder dan een kilometer van het chemiebedrijf Dupont/Chemours in Dordrecht liggen kunnen gegeten worden. Voor een aantal van deze moestuinen adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om het eten van gewassen af te wisselen met groenten en fruit uit de supermarkt. Het RIVM adviseert geen gewassen te eten uit moestuinen die op minder dan 1 kilometer ten noordoosten van het chemiebedrijf liggen. Door deze gewassen te eten krijgen mensen zoveel PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen )binnen dat effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten.