Foto van een weg in Nederland omringt door water

Deze maand is het nieuwe rapport gepubliceerd van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN).

Uit het rapport blijkt dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. Sinds het einde van de 19e eeuw is de aarde gemiddeld 1,1°C warmer geworden. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben landen wereldwijd afgesproken de temperatuurstijging niet verder te laten oplopen dan 1,5°C. In alle scenario’s die in het IPCC rapport zijn uitgewerkt wordt deze 1,5°C over ongeveer 10 jaar bereikt. Dit is eerder dan voorheen gedacht.

Gevolgen van klimaatverandering worden wereldwijd steeds meer voelbaar. Denk aan het stijgen van de zeespiegel, hittegolven, hevigere regenval en intensere droogte.

Op de website van het IPCC vind je het volledige rapport: Climate Change 2021 - The Physical Science Basis.