Een vaste afstand tot hoogspanningsstations kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft opties hoe hiermee om te gaan. Lees verder