Diffuse bodemverontreiniging met lood is ontstaan door industriële processen met lood en door diffuse bronnen. In de laatste tientallen jaren is de belasting van de bodem met lood en de blootstelling steeds minder geworden door het gebruik van loodvrije benzine, loodvrijeverf en het vervangen van de meeste loden drinkwaterleidingen. Veel bodemverontreinigingen zijn opgeruimd, maar in sommige wijken is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht.

Lood heeft in veel gebieden wereldwijd voor gezondheidsproblemen gezorgd. 

Blootstelling

Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen (hand-mond contact).

Diffuus lood en gezondheid

Lood heeft bij jonge kinderen (0-6 jaar) een nadelig effect op het leervermogen en leidt tot een verlies van IQ-punten. Lood heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen.  Voor het effect van lood bestaat voor zover nu bekend geen drempelwaarde. Daarom adviseren RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en om te streven naar een loodblootstelling die zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. 

De aanpak van diffuus lood

Om kinderen zo min mogelijk in contact te laten komen met verontreinigde bodem zijn mogelijke maatregelen voor gemeenten om plaatsen waar kinderen spelen te saneren door een schone bovenlaag aan te brengen, (kunst)gras aan te leggen en zandbakken te vullen met schoon zand.
Voor ouders is het belangrijk te weten dat zij met relatief eenvoudige maatregelen de blootstelling aan lood van kun kinderen kunnen verminderen door kinderen hun handen te laten wassen na het spelen, schoenen uitdoen in huis en regelmatig te stofzuigen en te dweilen.