Lood en nikkel zijn zware metalen. Deze metalen kunnen in het drinkwater terecht komen als het water in contact is geweest met leidingen die van lood of nikkel zijn gemaakt. Ook water uit nieuwe leidingen en kranen kan de eerste maanden lood, nikkel en koper bevatten.

Lood, nikkel en gezondheid

Het aantal woningen in Nederland waarin nog loden waterleidingen aanwezig zijn, is gering, maar ook uit nieuwe leidingen en kranen kan de eerste maanden lood, nikkel en koper vrijkomen.

Mensen kunnen via kraanwater lood binnenkrijgen. Het RIVM heeft berekend dat kraanwater in deze situaties een grote bijdrage kan leveren aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood via voedsel en water. Bewoners krijgen in deze situaties meer lood binnen dan wat als veilig wordt beschouwd. Blootstelling aan lood kan een negatief effect hebben op het IQ van kinderen. Bij volwassenen kan het een grotere kans op nierziekten of een hogere bloeddruk geven. Nikkel wordt ook in verband gebracht met huidaandoeningen.

De aanpak van lood en nikkel in drinkwater

 Vanaf 1960 zijn geen loden leidingen meer gelegd. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. Bewoners van huizen met loden leidingen wordt geadviseerd de loden leidingen zo snel mogelijk te vervangen en tot die tijd het (doorspoel)advies op te volgen. Het doorspoeladvies geldt overigens ook voor nieuwe leidingen en/of kranen. Het kabinet heeft besloten om een verbod op loden leidingen in te gaan voeren, specifiek op locaties waar kinderen en huurders afhankelijk zijn van gebouweigenaren. In de komende periode wordt het verbod voor deze locaties verder uitgewerkt en zal deze worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De precieze ingangsdatum moet nog worden vastgesteld.