Een multifuel tankstation is een tankstation met conventionele (klassieke fossiele) en duurzame (alternatieve) brandstoffen. Alternatieve brandstoffen vertonen ander gedrag dan fossiele brandstoffen bij brand en andere incidenten. Een combinatie van deze brandstoffen brengt dus andere en meer complexe risico’s met zich mee. Een brand kan door optreden van domino-effecten leiden tot een niet te controleren situatie met grote gevolgen voor de omgeving.

Multifuel tankstations en gezondheid

De ernst van de effecten naar de omgeving is afhankelijk van fysieke afstand van de bron, maar kan worden versterkt door het optreden van domino effecten. Bij branden en incidenten kan blootstelling plaatsvinden door inademing maar ook door direct contact met de brandstoffen.

De aanpak van multifuel tankstations

Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen bij multifuel tankstations om het optreden van domino-effecten bij een incident zoveel mogelijk te voorkomen. In de bestaande wet- en regelgeving zijn afzonderlijke normen en richtlijnen opgesteld voor de conventionele en nieuwe brandstoffen. De meeste normen en richtlijnen met eisen aan veiligheidsafstanden, maatregelen of voorzieningen zijn beredeneerd vanuit de gevaarzetting van het type brandstof waar de norm of richtlijn over gaat. Bij combinaties van brandstoffen moet voor elke brandstof afzonderlijk aan de geldende eisen voor die brandstof worden voldaan. Multifuel tankstations moeten een passende plek krijgen in de ruimtelijke ontwikkeling.

Richtlijnen voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering voor de verschillende fossiele en alternatieve brandstoffen zijn te vinden in de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen.