Voor scholen aan drukke wegen kan de binnenlucht worden verbeterd door een ventilatiesysteem aan te leggen dat de van buiten aangezogen lucht filtert voordat deze binnenkomt. Hierdoor worden fijnstof en roet in de binnenlucht verlaagd. Deze ventilatiesystemen zijn in gebruik bij scholen, locaties voor kinderopvang en woningen. De effectiviteit van deze apparaten op langere termijn valt of staat met onderhoud en regelmatige vervanging van de filters. Een vuil filter kan leiden tot extra gezondheidsklachten.

Luchtfiltratiesysteem en gezondheid

Door slecht onderhoud van de filters kan de binnenlucht verontreinigd worden met schimmels en stoffen uit de buitenlucht, omdat ze dan niet door de filters worden opgenomen. Door het dichtslibben van filters neemt ook de hoeveelheid aangezogen buitenlucht af, waardoor stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen zoals vocht, tabaksrook, radon, verbrandingsproducten en geurmiddelen, zich kunnen ophopen. Zo ontstaat een slechte binnenluchtkwaliteit.

Een slechte binnenluchtkwaliteit kan gezondheidsklachten veroorzaken als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn, ademhalingsproblemen en meer dan normale vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegaandoeningen ontstaan of verergeren en de leerprestaties van kinderen negatief worden beïnvloed.

De aanpak van luchtfiltratiesysteem

Er is geen (wettelijke) regelgeving om onderhoud te garanderen. Ook is er geen externe controle op de bedrijven die onderhoud plegen en de filters vervangen. Dit betekent dat goed onderhoud op lange termijn niet kan worden gegarandeerd. De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) raadt daarom de toepassing van deze luchtfiltratiesystemen af.