In Nederland krijgen meer dan 12.000 mensen per jaar longkanker. Naar schatting is bij ongeveer 400 mensen per jaar radon en thoron hiervan de oorzaak. Rokers lopen extra risico doordat de schadelijke gezondheidseffecten van roken en radon elkaar versterken. Van de 400 mensen die per jaar aan longkanker overlijden is 90% roker. In alle woningen komt thoron voor. Thoron is een radioactief edelgas dat vrij komt uit afwerkingsmaterialen van muren en plafonds.

Thoron in woningen en gezondheid

Radon en thoron zijn edelgassen. Dat betekent dat je ze na inademen ook gewoon weer uitademt. Het inademen van radon of thoron zelf heeft dus géén directe invloed op de gezondheid. Thoron vervalt echter tot niet-gasvormige radioactieve stoffen, die zich hechten aan stofdeeltjes in huis. Na inademen kunnen deze stofdeeltjes in de longen achterblijven. Doordat de radioactieve stoffen daar verder vervallen, geven ze straling af die de cellen in de longen kan beschadigen. Dit verhoogt de kans op het ontstaan van longkanker. Thoron vervalt veel sneller dan radon.Mensen worden vooral binnenshuis aan thoron en de vervalproducten van thoron blootgesteld.

De aanpak van thoron in woningen

De overheid heeft als taak om de stralingsbelasting in de woonomgeving te monitoren en openbaar te maken. Elke EU Europese unie (Europese unie)-lidstaat is verplicht een Nationaal Radon Actieplan op te stellen voor woningen en werkplekken en een nationaal referentieniveau vast te stellen om de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan radon in woningen en werkplekken te beperken. De afgelopen jaren is door GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en ingezet op bewustwording van goede binnenluchtkwaliteit door middel van het maken en verspreiden van informatiemateriaal.