Met ruim 1,2  miljoen sportvissers is de sportvisserij een grote bron van lood in het sloten, rivieren, zeeën en meren. Een schatting  van Deltares in 2013 is dat er ongeveer 470 ton lood per jaar in zout water terechtkomt en 54 ton per jaar in zoet water. Hengelsporters gebruiken vislood bij diverse vistechnieken. Dit lood wordt achtergelaten bij het vissen en komt op de waterbodem. Er is nog geen verbod op lood in de hengelsport, in tegenstelling tot ander loodgebruik. Wel zijn er diverse nieuwe ideeën  voor het vervangen van vislood.

Bloostelling

Sportvissers die zelf lood gieten, lopen het risico dat zij giftige dampen inademen. Daarnaast wordt het milieu belast door het achterblijven vislood in water. Bij baggerwerkzaamheden kan het lood op de kant worden gebracht. 

Vislood en gezondheid

Vissers die lood smelten kunnen gezondheidsproblemen krijgen. Lood heeft effect op de gezondheid van jonge kinderen; het beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen en beïnvloed het IQ. Bij volwassenen kan Lood een grotere kans op nierziekten of een hogere bloeddruk geven.   Voor het effect van lood bestaat voor zover nu bekend geen drempelwaarde. Daarom adviseren de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en om te streven naar een loodblootstelling bij kinderen die zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. 

De aanpak van vislood in hengelsport

Over vermindering van het gebruik van lood in de sportvisserij heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afspraken gemaakt met Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en brancheorganisatie Dibevo. De afspraken, waaraan ook de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), I&WMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat en EZKMinisterie van Economische Zaken en Klimaat zich hebben gecommitteerd, zijn vastgelegd in een ‘green deal’, die 22 mei 2018 is getekend en in 2027 in een volledig loodvrije hengelsport moet resulteren.
Partijen streven ernaar dat het gebruik van lood in de sportvisserij, inclusief het zelf verwerken van lood, binnen 10 jaar na ondertekening van deze Green Deal is gestopt.
Partijen zetten zich in om met een gezamenlijke en complete aanpak op grond van deze Green Deal in 2021 een reductie van het loodgebruik in de sportvisserij te realiseren van ten minste 30%.