Nederland is een waterland: een kwart van ons land ligt onder het NAP. Dankzij de deltawerken blijft ons land droog en beschermt tegen de zee. Het is alleen de vraag of deze situatie in de toekomst houdbaar is, omdat het klimaat opwarmt (klimaatverandering) stijgt de zeespiegel.

De stijgende zeespiegel heeft drie oorzaken. Ten eerste stijgt de zee door smeltende ijskappen en gletsjers in Groenland en Antarctica. Zo smelt de Groenlandse ijskap steeds sneller sinds het jaar 2000. Ten tweede valt het smeltende ijs in zee in de vorm van ijsbergen, waardoor het zeewaterniveau stijgt. Ten derde warmt de oceaan op, waardoor het water uitzet.

Een stijgende zeespiegel en gezondheid

Een groot risico van de stijgende zeespiegel is dat een deel van Nederland onder water loopt. Hierbij is er vooral een dreiging voor de Randstad (denk aan steden als: Rotterdam, Amsterdam en Delft). Als (een deel van) Nederland overstroomt bestaat de kans dat de stroom uitvalt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld dat mensen de hulpdiensten niet meer kunnen bereiken, dat mensen onderkoeld raken of onveilige situaties op straat. Daarnaast bestaat de kans dat drinkwaterbronnen besmet raken door vermenging met vies water, waardoor er geen schoon drinkwater beschikbaar is.

Een ander gevolg van een stijgende zeespiegel is het ontstaan van verzilting van het grondwater, met name in de kustprovincies.

De aanpak van een stijgende zeespiegel

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer is het Deltaprogramma ontstaan. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging uit dit Deltaprogramma onderzoekt tussen 2019 en 2024:

  • de ontwikkelingen op het gebied van de zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse kust;
  • of de huidige strategieën en maatregelen van het Deltaprogramma aangepast of aangevuld moeten worden;
  • welke maatregelen nodig zijn na 2100.