De stad Kampen bij zonsopkomst aan de Overijssel.

Signalen Leefomgeving

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van mensen. Zo kan er sprake zijn van nieuwe gezondheidseffecten, veiligheidsrisico’s of toenemende blootstelling aan gevaarlijke stoffen of straling. Het is belangrijk om hierop alert te zijn. Op deze website signaleren we deze ontwikkelingen.

Signalen

Een signaal beschrijft een ontwikkeling in de leefomgeving die schadelijk kan zijn voor de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu.
Elk signaal voldoet aan ten minste één van de volgende criteria.

  • Het gaat om blootstelling aan iets nieuws, of de blootstelling neemt toe;
  • Het effect op de gezondheid is nieuw of wordt groter;
  • Er is geen overeenstemming over het effect van de blootstelling op de gezondheid;
  • De bezorgdheid of aandacht in de maatschappij neemt toe;
  • Er is nieuwe kennis over al bestaande blootstellingen of effecten;
  • De kans op een incident (bijvoorbeeld een brand of ontploffing) neemt toe;
  • De gevolgen van een incident worden groter.

Bekijk signalen
Lees meer over signaleren

E-magazine

Meld u aan voor ons e-magazine.  In ons laatste e-zine leest u o.a. meer over het belang van burgerparticipatie in de leefomgeving en over onze nieuwe themagroepen.

 

Video's Energietransitie

De energietransitie  levert signalen voor de gezondheid en veiligheid. Bekijk de video.

Meld een signaal

Iedereen kan een signaal melden. Een team van experts beoordeelt of het signaal aan de criteria voldoet. Zo ja, dan publiceren we het signaal.

Nieuws

Meer nieuws