Het is een nieuwe ontwikkeling om duurzame energie tijdelijk op te slaan. Bijvoorbeeld in een buurtbatterij. Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat een ongeluk met zo’n energieopslagsysteem gevolgen kan hebben voor de omgeving, al is de kans hierop klein. Het is daarom goed voorzorgsmaatregelen te nemen. Het RIVM gaat een instructie maken om de veilige afstand voor deze systemen te berekenen.

Duurzame energie tijdelijk opslaan

De meeste duurzame energie wordt opgewekt als de zon schijnt of de wind waait. Dat is vaak niet de tijd waarop mensen de meeste energie gebruiken. Daarom zijn systemen nodig om energie tijdelijk op te kunnen slaan. Die energieopslagsystemen kunnen zo groot zijn als een zeecontainer. Vanwege de overgang naar duurzame energie zullen de komende jaren steeds meer van die systemen geplaatst worden. Bijvoorbeeld als buurtbatterij in een woonwijk.

Kleine kans, maar een opslagsysteem kan gevaarlijk zijn

Het RIVM onderzocht op welke manier deze opslagsystemen gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving. Bij een energieopslagsysteem met lithium-ion batterijen kan brand, explosie of een gifwolk ontstaan. Dat is al een paar keer gebeurd, in het buitenland en een enkele keer in Nederland.

Vooral de explosie en gifwolk kunnen groot zijn, waardoor in de buurt van het ongeval slachtoffers kunnen vallen. De kans daarop is klein, maar vraagt wel om voorzorgsmaatregelen.

Regels bepalen op basis van onderzoek

Er zijn nog geen regels waar deze opslagsystemen veilig geplaatst mogen worden. Bijvoorbeeld hoe groot de afstand moet zijn tot huizen. Het RIVM gaat daarom in een nieuw onderzoek een instructie maken om deze afstand precies te kunnen berekenen. Het RIVM raadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan om in beleid rekening te gaan houden met deze afstanden.

bron: RIVM