meisje drinkt uit kraan; water kan lood en nikkel bevatten

Op 16 april heeft het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  het ‘Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen’ gepubliceerd.  Het advies beschrijft een aanpak om loden leidingen in drinkwaterinstallaties van gebouwen en woningen op te sporen. 

Het advies is opgesteld in het kader van de opdracht ‘Advies Lood in Drinkwater’ die het RIVM uitvoert voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De strategie is opgesteld in samenwerking met wateronderzoeksinstituut KWR Watercycle Research Institute  en begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgever, Vewin, Kiwa, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst , Waternet, WLN, Het Waterlaboratorium en de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Lees meer-->