De grootste transitie in de leefomgeving is de klimaatverandering. Het zoeken is daarbij naar gezonde, duurzame en veilige initiatieven om deze veranderingen te voorkomen (klimaatmitigatie) en de gevolgen ervan te beperken (klimaatadaptatie). Het klimaat verandert wereldwijd, ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de  intensiteit van neerslag en overstromingen zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. De maatschappelijke en economische gevolgen hiervan zijn groot.

Om ons hierop voor te bereiden kunnen we allerlei maatregelen nemen. In en om het huis en in de tuin, maar ook voor een stad of een land als geheel. Dat noemen we klimaatadaptatie.

Een belangrijk algemeen signaal is dat deze transitie traag verloopt. Dat komt omdat er allerlei krachten in de politiek en de maatschappij spelen die hier invloed op hebben. Een voorbeeld van deze beperkende factoren is dat klimaatvriendelijke oplossingen of producten vaak hogere kosten met zich meebrengen.